New Yorks historia

New York har en spännande historia som tar sin början på 1500-talet i europeisk mening. Området har varit bebott i 10 000 år eller mer av indianer. Det område som först upptäcktes var Manhattan och den naturliga hamn som Hudsonflodens mynning skapar.

Upptäckaren var en italiensk upptäcktsresande, Giovanni da Verrazano, som kom dit 1524. Området ansågs ointressant och det skulle dröja nästan 100 år innan Henry Hudson kom dit 1609 då han sökte en genväg till Ostindien. Han såg däremot områdets potential och snart hade en handelsplats etablerats för handel med bland annat bäverskinn, som var mycket eftertraktat i Europa.

  • New York upptäcktes första gången 1524
  • 1609 kom Henry Hudson dit och en handelsplats skapades
  • Holländare anlade en koloni, Neuw Amsterdam, 1625
  • Namnet New York tillkom 1664 då engelsmännen övertog kolonin
  • New York var huvudstad mellan 1785 och 1790

Från handelsplats till storstad

Från början var det den nedre delen av Manhattan som benämndes New York och som turist kommer man sällan till någon av de andra fyra delarna som New York består av nämligen Brooklyn, Bronx, Queens och Staten Island. De fem delarna bildade tillsammans New York 1898. Manhattan ska ha köpts av indianerna för lite tyg, glaspärlor och brännvin till ett värde av 60 gulden vilket skulle motsvara ungefär 24 dollar. Det visade sig snart att Nya Amsterdam var en lönsam affär för den holländska kolonialmakten och 1664 kom fyra brittiska krigsskepp som krävde att området skulle ges till den engelska kronan, vilket skedde i stort sett utan våld.

USA:s ekonomiska centrum med börserna ligger längs Wall Street vilken har fått sitt namn genom att man befäste New York med en stadsmur där Wall Street nu ligger. Det skedde i slutet av 1700-talet då New York hade cirka 30 000 innevånare och var den största staden i Nordamerika. Under 1800-talet anlades många industrier i staden och befolkningen växte till en miljon innevånare 1870. New York var också det första av USA som många immigranter såg. På Ellis Island som är en ö ett stycke från Manhattan anlades ett mottagningscentrum för alla som kom till New York.

En mångkulturell stad

New York fick under 1800-talet ta emot mängder med immigranter, under 1820-talet kom det 120 000 människor för att öka till 2,5 miljoner invandrare under 1850-talet. De flesta stannade inte i staden utan fortsatte vidare ut i landet men spåren är tydliga då det talas över 800 språk i New York City även om engelskan är det språk som fungerar överallt. Efter första världskrigets slut tog ekonomin fart i staden och det glada 20-talet innebar att staden växte, delvis på grund av en andra immigrantvåg som startade då. Tyvärr kom den stora börskraschen 1929 och hela landet gick in i en depression.

Staden drabbades dock inte hårdast och som tecken på det reste sig Empire State Building 1930 över stadens horisont och blev då världens högsta byggnad. Ett annat byggnadsverk som kom att påverka New York och grannstaten New Jersey mycket var tunneln under Hudsonfloden mellan Manhattan och New Jersey. Den gjorde det möjligt att ytterligare expandera det som skulle bli ett av världens ekonomiska nav. Många turister landar på Newark i New Jersey, vilken faktiskt är den flygplats som ligger närmast turiststråken på Manhattan. Under tiden efter andra världskriget expanderade New York kraftigt och fram till idag räknar man 20 miljoner innevånare i storstadsregionen.

Det moderna New York

Världsutställningen 1964 i Queens innebar att New York började omtalas som en världsstad och dess betydelse för kultur och ekonomi blev mer påtaglig. Som en påminnelse om New Yorks betydelse för världshandeln byggdes 1973 World Trade Center som genom ett förfärligt terrordåd jämnades med marken den 11 september 2001. Staden var nära att gå i konkurs 1975 och fick då låna pengar av staten för att reda upp finanserna. En viktig händelse i modern tid, vilket kom att påverka stadens rykte mycket positivt, var valet av Rudolph Guiliani till borgmästare 1994. Hans kamp mot brottsligheten med en så kallad nolltolerans mot vardagsbrott har betytt mycket för turistnäringen i New York.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *