New Yorks historia

New York har en spännande historia som tar sin början på 1500-talet i europeisk mening. Området har varit bebott i 10 000 år eller merRead More